14 October 2015બાળ સંસદ

                                    મિત્રો જો તમે શાળામા બાળસંસદની ચૂંટણી યોજવા માંગતા હોય તો નીચેની આયોજન ફાઇલ અને માર્ગદર્શિકા આપને ઉપયોગી થશે..

☆ બાળ સંસદ માર્ગદર્શિકા


☆ બાળ સંસદ આયોજન ફાઇલ

No comments:

Post a Comment